ΕΕΠ - Πράξη Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής


Ορισμός 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου ΕΕΠ με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος ΒΣΑΣ