Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics). Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 12/7/2019


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-07-12

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ