Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ΕΕΠ - ΓΣ Σχολής


Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απο τα μέλη ΕΕΠ της Σχολής.

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, τους παρακάτω υποψηφίους για τη θέση του εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλλη ΕΕΠ της Σχολής, ως εκλόγιμων για την εκλογική διαδικασία της 27ης Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 ως 13:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κτίριο ΓΔ, 5ος όροφος:

  • Μπορόβα Γεώργιο
  • Τρακάδα Αντώνιο

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font