Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ΕΔΙΠ - Κοσμητεία


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, τους παρακάτω υποψηφίους για τη θέση του Εκπροσώπου στη Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής ως εκλόγιμων για την εκλογική διαδικασίας της 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμ. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, όροφος 3ος, κτίριο ΚΖ

  • Αθανασιάδης Ιωάννης
  • Δάνης Ευάγγελος
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font