Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπησης ΕΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος ΒΣΑΣ


Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη 25/6/2019, ώρα 11:00 π.μ. για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος ΒΣΑΣ από τα μέλη ΕΕΠ του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2020 τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

  • Εγγραμμένοι: 7
  • Ψήφισαν: 6
  • Έγκυρα: 6

Έλαβαν:

  • Μπορόβας Γεώργιος: 5
  • Τρακάδας Αντώνιος: 1