ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη ενός  (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκλογή ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,    του Πανεπιστημίου Μακεδονίας