ΟΡΙΣΜΟΣ EΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΕΤ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Ορισμός Eφορευτικής ΚΑΕΤ για εκπροσώπους των ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής