Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπησης ΕΕΠ στη ΓΣ της Σχολής


Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη 27/6/2019, ώρα 10:00 π.μ. για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη ΕΕΠ του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2021, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Εγγεγραμμένοι: 7

Ψήφισαν: 6

Έγκυρα: 6

Έλαβαν:

  • Μπορόβας Γεώργιος: 1
  • Τρακάδας Αντώνιος: 5
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font