ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΕΤ


Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στην Κοσμητεία της Σχολής ΚΑΕΤ