ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΗΗ