ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)


Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών, για τη διενέργεια της διαδικασίας εκλογής για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.