ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» ΑΠΟ ΝΕΟ ΤΙΤΛΟ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»

(αλλαγή τίτλου του ΠΜΣ «Δια βίου μάθηση και Ειδική Αγωγή»)

 

Το ΦΕΚ 4174/2018 (Β' 1864) του ΠΜΣ «Δια βίου μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το ΦΕΚ 2546/2019 (Β’ 5744)  με νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Education: Adult Education, Special Education")».   

Δείτε το ΦΕΚ (εδώ)