Προκήρυξη για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών