Προκήρυξη για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης  Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθ. 21/14-05-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την  προκήρυξη για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

1. Μαθηματικά
2. Στατιστική
3. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική
4. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών
5. Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων και Τεχνικές Πρόβλεψης

 

- Προκήρυξη
- Αίτηση

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font