ΕΠ - Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»


Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από 17/07/2019 έως 06/08/2019 και ώρα 10:00-13:00, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636, Γραφείο Ε114, 1ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών  (τηλ. 2310-891222, e-mail proelke@uom.edu.gr)