ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΕΩΣ 31-8-2021 ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΚΑ ΣΑΡΙΝΑ ΜΩΥΣΗ,ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΓΛΟΥ ΥΠΑΤΙΑ, ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η ΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΓΛΟΥ ΥΠΑΤΙΑ, ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΑ ΣΑΡΙΝΑ ΜΩΥΣΗ,ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ