ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠOYMETON ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019 ΕΩΣ 31-8-2020 ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΝ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗ.