ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι:

Η παραλαβή των βεβαιώσεων που αφορούν την (Κτήση Πτυχίου, Αναλυτική Βαθμολογία, Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας κ.α) γινεται καθημερινά από την Γραμματεία του Τμήματος.

Η παραλαβή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην προσεχή Ορκωμοσία.

Η γραμματεία θα λειτουργεί έως και την Παρασκευή 26/7/2019.