ΕΠ - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.


Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της 2ης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψηφίους/ιες Διδάκτορες.

Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ