ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


 

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη Ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/9/2019.

Παρακαλούμε τους αποφοίτους που θέλουν να συμμετέχουν στην Ορκωμοσία να συμπληρώσουν και να στείλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας:espsecr@uom.gr 

έως και την Δευτέρα 26/8/2019.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές και οι ώρες των τελετών.

Λήψη Αρχείων / Downloads