Ορκωμοσία Σεπτεμβρίου 2019


Ορκωμοσία Σεπτεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη ορκωμοσία όσων ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη  24  Σεπτεμβρίου 2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, από την

Τρίτη  20  Αυγούστου  2019  μέχρι και την  Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου  2019, είναι τα εξής:

(ώρες λειτουργίας Γραμματείας 07:00-16:00)

  • Βιβλιάριο Σπουδών, πάσο-ακαδημαϊκή ταυτότητα, κάρτα σίτισης, βιβλιάριο υγείας (τα δύο τελευταία αν υπάρχουν).

Σημ. : Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έχει απολεσθεί, κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση.

  • Απόδειξη πληρωμής Παραβόλου για τη μεμβράνη (κατάθεση του ποσού των 18,00 € στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός λογαριασμού: 5202-070107-503, ΙΒΑΝ : GR8101722020005202070107503)
  • Έντυπη Αίτηση από τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία θα αιτήστε δύο αντίγραφα πτυχίου (το ένα για χρήση στην Ελλάδα και το άλλο για το εξωτερικό). Αυτά τα δύο αντίγραφα τα χορηγεί το Πανεπιστήμιο δωρεάν.

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

α) στη γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους (αυτοπρόσωπα)

β) στη γραμματεία του Τμήματος από τρίτο πρόσωπο (εξουσιοδότηση δεν απαιτείται)

γ) με αποστολή αίτησης στο ecosecr@uom.gr με χρήση του φοιτητικού λογαριασμού e-mail και

δ) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία ΟΕ, Ημιώροφος, Γραφείο 11.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

 Η ακριβής ώρα και τα Τμήματα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της κατάθεσης των αιτήσεων.

 

Λήψη Αρχείων / Downloads