ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020 ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»


Αγαπητές/οί υποψήφιοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» (και για τις δυο ειδικεύσεις) θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά:

1)      Tετάρτη 11/09/2018, 20:00-22:00 (Αμφ. 4, 5, 6, 7 και Αίθ. 1, 2)

 Εξεταζόμενo μάθημα και των δύο ειδικεύσεων:  «Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες»

  • Υποψήφιοι της ειδίκευσης «Ειδική Αγωγή» στα Αμφιθέατρα 4, 5, 6, 7
  • Υποψήφιοι της ειδίκευσης «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στις Αίθουσες 1, 2

2)      Πέμπτη 12/09/2018, 20:00-22:00 (Αμφ. 4, 5, 6, 7 και Αίθ. 1, 2)

Εξεταζόμενο μάθημα ανά ειδίκευση:

  • Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: «Εκπαίδευση ενηλίκων» (Αίθουσες 1, 2)
  • Για την Ειδική Αγωγή: «Εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Αμφιθέατρα 4, 5, 6, 7) 

Γενικές οδηγίες

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων τουλάχιστον 30λεπτά νωρίτερα και να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας  (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). 

Στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες» δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή.

Η κατανομή των υποψηφίων στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων θα γίνει με βάση το επίθετό τους. 

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά την διεξαγωγή των εξετάσεων θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.