Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics). Τελική παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 9/9/2019


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-09

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.