ΕΠ - Προκήρυξη θέσης πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-15


Προκήρυξη 1 θέσης μη αμειβόμενης τρίμηνης πρακτικής άσκησης πληροφοριακών συστημάτων στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο eupoldem@gmail.com έως 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00 - 21.00.

 Δείτε την προκήρυξη