Ενημέρωση για το νέο τρόπο εισόδου σε Ιδρυματικές Υπηρεσίες


Το ΚΥΔ παρέχει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα ένα σύνολο Δικτυακών / Τηλεματικών Υπηρεσιών, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και τη διευκόλυνση της χρήσης των υπηρεσιών αυτών, στο προσεχές διάστημα πρόκειται να ενοποιηθούν οι λογαριασμοί Ιδρυματικών και Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών σε έναν ενιαίο Ιδρυματικό Λογαριασμό.

Γιατί θα γίνει αυτό;

Με την ενοποίηση των λογαριασμών θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία του (πρώην) Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών (στο εξής Ιδρυματικός Λογαριασμός) για όλες αυτές τις υπηρεσίες και δεν θα χρειάζεται να θυμόσαστε τυχόν διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Επιπλέον θα μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα αλλαγής κωδικού σε περίπτωση που τον έχετε ξεχάσει μέσω του μηχανισμού που διαθέτει ο λογαριασμός, χρησιμοποιώντας το e-mail ή το κινητό σας τηλέφωνο και χωρίς να προσέρχεστε στο ΚΥΔ. Προσοχή: το ιδρυματικό e-mail δεν επηρεάζεται από αυτήν την αλλαγή.

Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Ιδρυματικό Λογαριασμό και ότι αυτός λειτουργεί κανονικά μέσω της σελίδας mypassword.uom.gr. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοιο λογαριασμό θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα τη σελίδα uregister.uom.gr για να εγγραφείτε. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εγγραφή θα πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο στο υπεύθυνο γραφείο για την καταχώριση των στοιχείων σας ανάλογα με την ιδιότητά σας: οι Φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος και το Προσωπικό στο Τμήμα Προσωπικού. Συχνότερη αιτία αποτυχίας αποτελεί η ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώριση στα πληροφοριακά συστήματα στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (εξωτερικό e-mail ή κινητό τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και ΑΜΚΑ) ή κάποιο προσωρινό πρόβλημα στη δικτυακή σύνδεση που συνήθως διορθώνεται αυτόματα.

Πότε θα τεθεί σε ισχύ η ενοποίηση των λογαριασμών;

Η ενοποίηση των λογαριασμών Ιδρυματικών και Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Σεπτεμβρίου 2019. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεριμνήσετε εγκαίρως ώστε να διατηρήσετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που τώρα χρησιμοποιείτε μέσω του Λογαριασμού Ιδρυματικών Υπηρεσιών.

Ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν;

Οι υπηρεσίες που θα επηρεαστούν είναι:

-          Course Management Platform for Universities (CoMPUs)

-          Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students' Web)

-          ΨΗΦΙΔΑ - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο

-          Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

-          Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. (QA, UniEvaluation)

-          Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

-          Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης

 

 

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών

Παν/μίου Μακεδονίας

Τηλ. 2310 891800, 2310 891856

E-mail: help@uom.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font