ΣΕΠ - Ορισμός εκπροσώπων ΕΤΕΠ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την Πρόσκληση