Νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού είναι : grproso@uom.edu.gr