Εγγραφές Επιτυχόντων στο ΒΣΑΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-10-01

Εγγραφές Επιτυχόντων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)

 https://eregister.it.minedu.gov.gr

από 18 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019.

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

  • Εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr  του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων
  •  Προσέλευση στην Γραμματεία του Τμήματος ΒΣΑΣ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων), από τις 7:00 - 15:00 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ
  2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Μία φωτογραφία
  4. Για τους άρρενες φοιτητές, τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων (εμφανίζεται και στο απολυτήριο του Λυκείου ή στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
  5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε στη γραμματεία, θα πρέπει να αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε μέσω mail σκαναρισμένα στη διεύθυνση της Γραμματείας (bsosecr@uom.gr), είτε μέσω fax στο 2310891377, είτε με ταχυδρομείο (ή courier)

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.  Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα  με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

Επιπλέον, καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης της ξένης γλώσσας που θέλουν να παρακολουθήσουν στην ηλεκτρονική φόρμα

https://forms.gle/D1YJnNKcwPvH93wQA

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθεί ο τρόπος κτήσης των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και η παραλαβή πιστοποιητικών φοίτησης

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο 14 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310891375, 2310891645, 2310891433, 2310891376 

Fax Γραμματείας: 2310891377

Email Γραμματείας: bsosecr@uom.edu.gr

Διεύθυνση: Γραμματεία ΒΣΑΣ, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη (Ημιόροφος)