Διεθνές Εργαστήριο Διεπιστημονικής Γραφής για Ακαδημαϊκούς


Ημερομηνία Έναρξης
2019-12-03 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-09-07 23:59:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή στο

 

“Διεθνές Εργαστήριο Διεπιστημονικής Γραφής για Ακαδημαϊκούς”

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

3 – 7 Δεκεμβρίου 2019

 

Απώτερος στόχος:  Η προετοιμασία και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών από διεπιστημονικές ομάδες για την ενίσχυση της διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας διεθνώς, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενεργών ακαδημαϊκό ερευνητικών δικτύων αποτελούμενων από ακαδημαϊκούς/ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εισηγητές: Prof. Gerry Armitage, Dr VasileiosStamou, Dr Tracy McClelland

 

Συμμετέχοντες:

H παρούσα πρόσκληση αφορά σε 10 ακαδημαϊκούς/ερευνητές

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή και άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδος

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Σύντομη περίληψη από κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία να περιλαμβάνει:

  • τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν
  • σε τι σκοπεύουν να συγγράψουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και για ποιούς λόγους (π.χ. ψυχολογία, εκπαίδευση φροντίδας, μουσικοθεραπεία, τέχνη και ευζωία, άτομα με  άνοια, κλπ.)
  • το περιοδικό στο οποίο θα ήθελαν να στοχεύσουν
  • το πώς το προτεινόμενο άρθρο που επιθυμούν να συγγράψουν συνάδει με τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα

 

 

Αποστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

έως 20 Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mms@uom.edu.gr

 

Υπεύθυνη Διοργάνωσης: Λήδα Στάμου, Διευθύντρια ΠΜΣ ‘Μουσική και Κοινωνία’

Λήψη Αρχείων / Downloads