ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2019-2020 στο Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 Ανακοινώνεται ότι η κατάθεση δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019  στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα

από Τετάρτη  25 Σεπτεμβρίου 2019

έως Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

κατά τις ώρες 11:00 - 13:00.

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί: α) από τους ίδιους τους επιτυχόντες/ούσες (αυτοπρόσωπα) β) από νομίμως εξουσιοδοτημένο, από αυτούς, πρόσωπο γ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ: 54636, Γραμματεία Ο.Δ.Ε. Ημιόροφος, Γραφείο 10.

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα ανακοινωθεί ο τρόπος απόκτησης των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες .

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος ΟΔΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Eκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Τμήμα Ο.Δ.Ε. από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση “https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login(υπογράφεται από τον επιτυχόντα/ούσα παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος Ο.Δ.Ε.) Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Αριθμός Μητρώου Αρρένων ο οποίος αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές).
  4. Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.
  6. Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).*
  7. Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).*

Σημ.: Εφιστούμε την προσοχή των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή και δεν συμπληρώθηκε το ως άνω Δελτίο, οι επιτυχόντες/ούσες δύνανται να επανεισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να το συμπληρώσουν.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

*Τα δικαιολογητικά υπ. αριθμ. 6 & 7 συμπληρώνονται στα προτυπωμένα έντυπα αιτήσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση.