ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ


 

Καλούνται οι επιτυχόντες/-ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 καθώς και οι επιτυχόντες/-ούσες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους

Από  30/9/2019 έως 04/10/2019

Σύμφωνα με την παρακάτω αλφαβητική σειρά:

Δευτέρα 30/9/2019 από Α έως Δ

Τρίτη 1/10/2019 από Ε έως Κ

Τετάρτη 2/10/2019 από Λ έως Π

Πέμπτη 3/10/2019 από Ρ έως Σ

Παρασκευή 4/10/2019 από Τ έως Ω.

Ώρες εξυπηρέτησης Κοινού: 11.30-13.00

 Προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη.
2. απλή φωτοτυπία (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους άρρενες φοιτητές που απαιτείται για τα πιστοποιητικά στρατολογίας (αναγράφεται στο απολυτήριο λυκείου ή σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης),
4. δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο ή courier.

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων σας, στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Οι επιτυχόντες / -ούσες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα θα ολοκληρωθεί όταν:
αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την ενδιαφερόμενο /- η.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής και οι κωδικοί των πρωτοετών θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά από σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Τμήματος.