ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019- 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες/ -ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εφόσον πραγματοποίησαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για να καταθέσουν αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα από Τρίτη 24 έως Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 10:00- 14:00, και συγκεκριμένα:

 

 • Τρίτη 24-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Α» έως και «Γ»
 • Τετάρτη 25-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Δ» έως και «Κ»
 • Πέμπτη 26-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Λ» έως και «Ο»
 • Παρασκευή 27-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Π» έως και «Σ»
 • Δευτέρα 30-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Τ» έως και «Ω»

 

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πατήστε ΕΔΩ


Η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

 1. Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login (υπογράφεται από τον επιτυχόντα/ -ούσα παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. Δημόσιο έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές).
 4. Δύο (2) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
 5. Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ
 6. Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας διαφορετικής από τη γλώσσα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/ -τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

 

Η υποβολή της αίτησης ταυτοποίησης στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους επιτυχόντες/ -ούσες (αυτοπροσώπως), αλλά και από νομίμως εξουσιοδοτημένο, από αυτούς, πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

 

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή πατήστε ΕΔΩ

 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανακοινωθεί ο τρόπος απόκτησης των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να το δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr και να αιτηθεί ταυτόχρονα τη διαγραφή του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στη νέα Σχολή ή Τμήμα. Εάν διαθέτει ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα πρέπει να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 


Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/ -τριών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ