ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019


 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

θα πραγματοποιηθούν δύο (2) τελετές ορκωμοσίας ως εξής:

 Η πρώτη (1η) τελετή ορκωμοσίας έχει προγραμματιστεί περί ώρα 10:30  

και η δεύτερη (2η) τελετή ορκωμοσίας έχει προγραμματιστεί περί ώρα 12:00.

Ο αλφαβητικός διαχωρισμός των υποψηφίων πτυχιούχων

που θα συμμετάσχουν στις τελετές ορκωμοσίας θα αναρτηθεί σε εύθετο χρόνο.