Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020-Νέος Κύκλος


Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Βασική Δράση 1 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη Προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020-Νέος Κύκλος (βλ. αρχείο/downloads παρακάτω)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font