Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη 26/09/2019, ώρα 11:00 π.μ. - 12:00 μ., για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας από τους Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου μας, υπήρξαν τα εξής αποτελέσματα:

 

Έλαβαν:

  1. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος - Ηρακλής 3 ψήφους
  2. Μάστορας Θεόδωρος 2 ψήφους

 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος - Ηρακλής εκλέγεται Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο κ. Μάστορας Θεόδωρος Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στη Σχολή Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 27/9/19 έως 31/8/2020.

 

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής,

 

Σπυρίδων Χαλκίδης