Μονόφυλλο Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019-2020 ΕΛΣΤΑΤ: Αλλοδαποί και λοιπές περιπτώσεις


Σε σχέση με το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019/2020, όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές  μόλις αποκτήσουν ΑΜΚΑ, πρέπει να μεταβούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr στο κάτω μέρος της σελίδας και να συμπληρώσουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019/2020, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.
Οι γραμματείες ουδεμία υποχρέωση έχουν να συγκεντρώνουν το δελτίο και να το αποστέλλουν στην ΕΛΣΤΑΤ. Η διαδικασία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά.