ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει τροποποιηθεί, ως εκ τούτου ορισμένα μαθήματα έχουν αντικατασταθεί ή έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν καταργηθεί. Αναλυτικά:

 1. Το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική» Α’ εξαμήνου αντικατέστησε το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι» Α' εξαμήνου.
 2. Το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονες Εφαρμογές» Α’ εξαμήνου αντικατέστησε το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο:  «Πληροφοριακά Συστήματα» Α' εξαμήνου.
 3. Το μάθημα «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο» είναι  το  μάθημα επιλογής «Θέματα Αστικού Δικαίου»  στο ΣΤ` εξάμηνο.
 4. Το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Λογιστική Εταιριών» ΣΤ' εξαμήνου αντικατέστησε το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων» Ε' εξαμήνου.
 5. Οι φοιτητές με Α.Μ. …/17 και παλαιότεροι που οφείλουν το υποχρεωτικό μάθημα «Αγγλικά ΙΙΙ» ή «Γαλλικά ΙΙΙ» ή «Γερμανικά ΙΙΙ» μπορούν να το αντικαταστήσουν με το υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο: «Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν» Γ' εξαμήνου).
 6. Οι ξένες γλώσσες (Αγγλικά ΙΙΙ, Γαλλικά ΙΙΙ και Γερμανικά ΙΙΙ) που εμφανίζονται ως μαθήματα επιλογής στο Ε` εξάμηνο αφορούν  μόνο τους φοιτητές που εισήχθησαν το 2017-2018 και 2018-2019.
 7. Το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»  Ε' εξαμήνου αντικατέστησε το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Παιδαγωγική-Διδακτική» Στ` εξαμήνου.
 8. Το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Θέματα Εργατικού Δικαίου» Ε' εξαμήνου θα διδαχθεί στο ΣΤ` εξάμηνο.
 9. Το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» είναι νέο μάθημα επιλογής  Ζ` εξαμήνου.
 10. Το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικό Σχέδιο» Ζ' εξαμήνου αντικατέστησε το μάθημα επιλογής με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Διάσταση Επιχειρηματικότητας» Ζ' εξαμήνου.
 11. Το μάθημα «Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος» του Ζ` εξαμήνου θα το παρακολουθούν οι φοιτητές με Α.Μ…/17 και παλαιότεροι.