ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20_ΤΜΗΜΑ Ο.Ε.


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-10-11

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

 

Ορίζεται προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το χρονικό διάστημα από 03 Οκτωβρίου 2019 έως και 11 Οκτωβρίου 2019 από ώρα 10-12:30 μ.μ.

 

Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ορίζονται αναλυτικά στις Οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2019.

 

Επιπλέον,  οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία μας μαζί με την αίτηση εγγραφής:

-          Τρεις  (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και

-          Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση της Ελλάδας.