Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε συγκεκριμέναΘεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση, έως τις 30 Νοεμβρίου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες https://www.uom.gr/bso/prokhrykseis