ΗΜΕΡΙΔΑ «Κριτική μουσική έρευνα: Προκλήσεις και προοπτικές»-ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΗΜΕΡΙΔΑ  «Κριτική μουσική έρευνα: Προκλήσεις και προοπτικές»-ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Κριτική μουσική έρευνα: Προκλήσεις και προοπτικές»

Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, Αίθουσα Συνεδρίων ΠΑΜΑΚ

Το Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας προσκαλεί στην ημερίδα με
τίτλο «Κριτική μουσική έρευνα: Προκλήσεις και προοπτικές» που διοργανώνει
το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019. Η ημερίδα διερευνά τα σημεία σύγκλισης
μεταξύ των επιστημονικών πεδίων που σχετίζονται με τη μουσική έρευνα στη
βάση της διαπίστωσης ότι, ως επιστήμονες, παιδαγωγοί, ή καλλιτέχνες που
αρθρώνουμε λόγο για τη μουσική, αντιμετωπίζουμε διλήμματα που συχνά είναι
κοινά παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τους προσανατολισμούς μας.
Στόχος της ημερίδας είναι η προαγωγή ενός διαλόγου που θα μας επιτρέψει να
διευρύνουμε τους ορίζοντες σκέψης μας μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Στο
πλαίσιο αυτό, η ημερίδα εστιάζει σε καίρια επιστημολογικά και μεθοδολογικά
ζητήματα που σχετίζονται με τη μουσική έρευνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στον προσδιορισμό του τι συνιστά «κριτική» μουσική έρευνα και τι
επιτυγχάνεται με αυτή. Τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της
προσοχής μας έχουν να κάνουν με το είδος της γνώσης που παράγουμε, με τα
μέσα που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τη μουσική, με τους
περιορισμούς και τους τρόπους διεύρυνσης των μέσων αυτών, με τη
διεπιστημονικότητα και τις εφαπτόμενες μεταξύ των κλάδων μας, αλλά και με
τον δημόσιο ρόλο της μουσικολογίας μέσα στην κοινωνία και στον ακαδημαϊκό
χώρο.

Η ημερίδα θα έχει τη μορφή ανοιχτών συζητήσεων και παρεμβάσεων που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου και την ανταλλαγή
απόψεων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ομιλητής θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει
μια σύντομη τοποθέτηση σε σχέση με συγκεκριμένη θεματική. Η τοποθέτηση
αυτή θα αποτελέσει στη συνέχεια την αφορμή για παρεμβάσεις από τους άλλους
ομιλητές και για συζήτηση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Όσοι
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, μπορούν να
προετοιμαστούν μελετώντας τις εκτενείς περιλήψεις των  εναρκτήριων
τοποθετήσεων των ομιλητών καθώς και τη συνοδευτική βιβλιογραφία (όλο το
υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου
(https://www.uom.gr/msa/ergasthrio-e-k-m-e).