ΕΠ - Ενημέρωση ολοκλήρωσης σπουδών


Η καταχώριση των βαθμολογιών της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Κατόπιν αυτού, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όλοι οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για λήψη πτυχίου. Παράλληλα, θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία της επόμενης ορκωμοσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Αποφοίτηση / Ορκωμοσία / Πάπυροι