Παραλαβή κωδικών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες


Παραλαβή κωδικών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Καλούνται μόνο οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019, καθώς και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας, να προσέρχονται καθημερινά 11.30-13.00 στη γραμματεία, με την Αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβουν κωδικούς.