Οθωμανική Γλώσσα-αλλαγή ώρας διδασκαλίας


Το μάθημα

 ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Θα γίνεται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ

 12:00-14:00 στην αίθουσα 8 και

14:00-16:00 στην αίθουσα 6

 (και όχι όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί 9:00-13:00)

 10.10.2019