ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 να προσέλθουν στην Γραμματεία  κατά τις ώρες 11:30 -13:00 με την ταυτότητά τους για να παραλάβουν τους κωδικούς τους.