Πρώτο βραβείο στην Ευαγγελία Τόνια (Ακαδημαϊκή Υπότροφο τΜΕΤ), σε διεθνή διαγωνισμού σύνθεσης (12ος Διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης Francisco Escudero 2019)