ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ο.Ε.


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-10-31

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

 

Καλούνται οι εγγραφέντες/είσες φοιτητές/τριες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από την  Δευτέρα 14/10/2019 προκειμένου να παραλάβουν, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας,  τους κωδικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος.

 

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για εκείνους/-ες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί όταν :

 

  1. αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή
  2. προσκομισθεί από τον/την ίδιο/-α τον/την  ενδιαφερόμενο/- η.

 

Για τους/τις  εν λόγω φοιτητές/τριες η επίδοση των κωδικών είναι σε εκκρεμότητα έως την προμνησθείσα τακτοποίηση.