ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Ανακοινώνεται, ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (αρ.28/12-07-2019) παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (οκτώ εξάμηνα) του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών (φοιτητές/τριες επί πτυχίω) να εξετασθούν μόνον κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν.

Οι επί πτυχίω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στο Τμήμα τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξετασθούν. Η διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων από τους φοιτητές θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στην εφαρμογή StudentsWeb.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι, στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020 θα εξετασθούν μόνον τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος