ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Σας Ενημερώνουμε ότι:

 Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιήσει σειρά ενημερώσεων στους Φοιτητές του Τμήματος ανά Έτος Εισαγωγής για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών (Ιδιότητες Μαθημάτων, κτλ..).

 

 

Το πρόγραμμα της ενημέρωσης έχει ως εξής:

 

1ο Έτος:  Δευτέρα 4/11/2019 ώρα 8.15(Μάθημα κ. Καρτασίδου αμφιθέατρο 4)

 

 

2ο Έτος: Παρασκευή 1/11/2019 ώρα 11.00(Μάθημα κ. Πλατσίδου αμφιθέατρο 8)

 

 

3ο Έτος: Παρασκευή 1/11/2019 ώρα 8.15(Μάθημα κ.Καρτασίδου αμφιθέατρο 4)

 

 

4ο Έτος: Δευτέρα 4/11/2019 ώρα 11.00 Αμφιθέατρο 8