ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


 

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής

παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων των μαθημάτων

για τους φοιτητές του Ε.Κ.Π.

έως και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.