Αποτελέσματα Εκλογών Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Επιστημών Πληροφορίας


Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη 31/10/2019, ώρα 11:00 π.μ. - 12:00 μ., για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τους Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στην ίδια σχολή, υπήρξαν τα εξής αποτελέσματα:

 

Έλαβαν:

  1. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος - Ηρακλής 3 ψήφους
  2. Μάστορας Θεόδωρος 2 ψήφους

 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος - Ηρακλής εκλέγεται Εκπρόσωπος στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας των μελών Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στην προαναφερθείσα Σχολή και ο κ. Μάστορας Θεόδωρος Αναπληρωματικός Εκπρόσωπός τους, για το χρονικό διάστημα από 1/11/19 έως 31/8/2021.

 

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

 

Σπυρίδων Χαλκίδης